Kancelaria Radcy Prawnego w języku: englishprawo polskiprawo

adwokat

You need the Flash plugin.

Download Macromedia Flash Player

Start Kancelaria Zakres usług Zapytaj Prawnika Kontakt 

Postępowania sądowe. Windykacja Bieżąca obsługa podmiotów Premium Legal 

 kancelaria 

Bieżąca Obsługa Podmiotów

W ramach bieżącej obsługi Kancelaria zapewnia wszechstronną pomoc prawnąprzy wszelkich czynnościach związanych z prowadzeniem przez naszych Klientówdziałalności gospodarczej oraz niegospodarczej, w tym m.in.

  • przygotowywanie pisemnych opinii prawnych, udzielanie konsultacjitelefonicznych, opracowywanie projektów regulaminów, uchwał i innychdokumentów związanych z codzienną działalnością przedsiębiorstwa,


  • opracowywanie projektów umów cywilnoprawnych, jak również ichnegocjowanie z potencjalnymi kontrahentami, opiniowanie umówprzygotowanych przez osoby trzecie,


  • świadczeniepomocy prawnej na rzecz klientów obejmującej pomoc w kontaktach zwszelkimi urzędami i organami administracji publicznej, uzyskiwaniewymaganych przez prawo zezwoleń, koncesji i licencji,


  • doradztwo prawne w zakresie prawa pracy, reprezentacja zarównopracodawców jak i pracowników, przygotowywanie wszelkiego rodzaju umówo pracę i kontraktów menedżerskich, projektów układów zbiorowych pracyoraz regulaminów z zakresu prawa pracy.