Kancelaria Radcy Prawnego w języku: englishprawo polskiprawo

adwokat

You need the Flash plugin.

Download Macromedia Flash Player

Start Kancelaria Zakres usług Zapytaj Prawnika Kontakt 

Postępowania sądowe. Windykacja Bieżąca obsługa podmiotów Premium Legal 

 kancelaria 

Premium Legal

Usługi Kancelarii obejmują kompleksowe doradztwo prawne na rzecz krajowych i zagranicznych podmiotów przy tworzeniu, przekształcaniu, łączeniu, przejęciach oraz likwidacji spółek cywilnych i handlowych, oddziałów i przedstawicielstw. Kancelaria doradza przy transakcjach rynku kapitałowego publicznego i niepublicznego, a w szczególności przy nabywaniu/zbywaniu pakietów akcji i przedsiębiorstw, organizowaniu emisji akcji i obligacji, uczestniczy w negocjacjach dotyczących sprzedaży akcji/udziałów, ustanawianiu zastawów i innych zabezpieczeń. Posiadamy doświadczenie w zakresie restrukturyzacji i przekształceń przedsiębiorstw osób fizycznych oraz spółek osobowych w spółki kapitałowe, jak również w zakresie łączenia spółek kapitałowych. Braliśmy udział w obsłudze projektów prywatyzacyjnych przedsiębiorstw państwowych prowadzonych na zlecenie Skarbu Państwa oraz prywatnych podmiotów, przede wszystkim w zakresie przygotowywania analiz a także udziału w prowadzeniu negocjacji z potencjalnymi inwestorami oraz w przygotowaniu umów sprzedaży akcji i udziałów.

Kancelaria posiada doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej w zakresie spraw związanych z obrotem nieruchomościami oraz ich zagospodarowywaniem. Doradzamy i reprezentujemy naszych Klientów w ramach zawierania umów sprzedaży nieruchomości, najmu i dzierżawy. Świadczymy usługi związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości, a w szczególności przygotowujemy i monitorujemy wnioski o wydanie decyzji stwierdzających nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, uczestniczymy w negocjacjach w sprawie ustanowienia użytkowania wieczystego w trybie bezprzetargowym, sporządzamy projekty odwołań oraz skarg od decyzji. Kancelaria zajmuje się także ustalaniem stanu prawnego nieruchomości na podstawie wpisów w księgach wieczystych, hipotecznych i ewidencji gruntów.

Ponadto oferujemy pomoc prawną w sprawach reprywatyzacyjnych.